Breaking News!!

Nog meer heugelijk nieuws. Eerder deze week meldden wij al dat #ocverhulst onze nieuwe hoofdsponsor wordt.

Dit jaar zouden we ons 75 jarig jubileum vieren. Helaas hebben we vanwege vanwege corona moeten besluiten om de feestelijke activiteiten rondom dit hele gebeuren met een jaar uit te stellen.

Toch hebben we een hele goede reden om dit seizoen in feeststemming af te sluiten!

Deze week hebben wij namelijk het bevrijdende bericht gekregen dat Were Di tenminste de komende 10 jaar op de huidige accommodatie zal mogen blijven. Het gedegen (financiële) beleid van de afgelopen jaren heeft hieraan absoluut bijgedragen; schuldenvrij en met een gezonde liquiditeitspositie gaan wij als club het nieuwe decennium in.

Diverse Weredianen van het 1e uur hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om samen met de #gemeentetilburg tot dit resultaat te komen. Onderling vertrouwen, open en respectvolle communicatie hebben hieraan bijgedragen. Were Di is ambitieus op het gebied van duurzaam sporten en kan met deze zekerheid hieraan invulling geven. De eerste stappen zijn al gezet op het gebied van gescheiden afvalinzameling en het zonovergoten Moerenburg leent zich bv. uitstekend voor zonnepanelen op onze gebouwen.

Het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar inspanning tijdens dit proces, ook van de zijde van de gemeente.

  • horecagroothandel

  • marijnvanherel

  • artiteq

  • ketelaars

  • logo_HGLkopie

  • langenhuijsen

  • Linssen advocaten

 

Copyright R.K.S.V Were Di 2017. Alle rechten voorbehouden.