Even voorstellen: Max Raeven Hoofd Jeugdopleidingen

Ondanks dat ik denk dat velen me al kennen zal ik me toch nog even voorstellen.

Mijn naam is Max Raeven (45) getrouwd met Janneke en vader van drie kinderen waarvan er vooralsnog twee bij rksv Were Di voetballen.

 

Lang geleden ben ik als docent LO begonnen waar ik al snel in de zorg van de school terecht kwam en een combi functie als docent en leerlingbegeleider uitoefende. Vervolgens heb ik een aantal jaren in feite op het MBO en HBO ook een soortgelijke functie bekleed.

Op dit moment ben ik wederom werkzaam op een school als zorgcoördinator. Hiernaast werk ik als jobcoach bij RKC Waalwijk voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt  (team 12) en ben ik daarnaast als persoonlijk begeleider actief voor jongeren met een PGB.

 

Over mijn voetbalverleden en heden:

 

Na wat geproefd te hebben als jeugdspeler bij Fortuna Sittard en diverse regionale selecties te hebben doorlopen ben ik als voetballer t/m de 1e klasse gekomen en heb daarna bij Sarto 1 en later Were Di 1, mijn actieve loopbaan beëindigd.

Na de Academie voor Lichamelijke opvoeding nog diverse diploma’s bij de KNVB te hebben behaald, ben ik bij rksv Sarto als jeugdtrainer begonnen en later bij onze mooie club rksv Were Di in de rol als technisch jeugdcoördinator en trainer van de JO 19 verder gegaan. Hierna heb ik me vooral bij de senioren als hoofdtrainer bij achtereenvolgens rksv Were di, vv Rijen en rksv Sarto verder ontwikkeld.

In de tussentijd ben ik bij de KNVB als docent aan de slag gegaan en heb me vooral toegerust op  het junioren -en pupillen voetbal en later aan de beleidskant gewerkt als ontwikkelaar van diverse KNVB cursussen. Mooie ervaringen heb ik ook nog mogen opdoen als bondscoach van het Nederlands CP voetbal team, welke onlangs weer super gepresteerd heeft op het WK.

 

Nu ben ik, voor het eerst in 10 jaar, geen hoofdtrainer meer en zoals gezegd vader van kinderen die op dit moment zelf bij de pupillen voetballen, meer en weer opnieuw betrokken geraakt bij deze mooie club in Moerenburg ,nu echter in de nieuwe rol als hoofd jeugdopleiding waar ik heel veel zin in heb.

 

Were Di anno 2022 en verder…

 

Were Di zie ik als een hele gezellige en inmiddels toch ook wel grote vereniging voor jong en oud, waarbij op alle niveaus prestatie en plezier in een veilige en uitdagende omgeving hand in hand moeten kunnen gaan.

Een vereniging waarbij iedereen het op zijn manier gewoon prima doet maar waar er m.i. op bepaalde vlakken met nog meer samenhang , samenwerking en visie nog meer winst te behalen valt, zodat we al onze leden en vooral onze (jeugd) spelers een nog fijnere wedstrijd en trainingsavond kunnen bieden. Ook zijn er binnen Were Di genoeg ambitieuze trainers die het verdienen om ook weer een nieuwe stap in hun ontwikkeling te kunnen maken. Daarnaast zijn er steeds meer spelers met een hoge intrinsieke motivatie en een meer dan gemiddeld ambitie niveau, waar m.i. ook meer aandacht voor mag zijn.

 

 

 

Een vereniging ook waarbij vooral door ruimtegebrek en de vele teams die we hebben, het soms een hele lastige puzzel maakt voor diverse commissies om alles goed te organiseren en iedereen tevreden te houden en het aan de andere kant het dus ook lastig maakt om de kwaliteit van opleiden te kunnen blijven garanderen , vaak beperkt door logistieke knelpunten. Het is enorm knap dat dit eigenlijk al heel wat jaren gewoon goed geregeld is.

 

Graag draag ik mijn steentje bij om vooral die kwaliteit samen met alle leden te bewaken en te verbeteren, zodat iedereen met nog meer plezier het veld op- en afstapt. Hier horen ook het maken van bepaalde keuzes bij in mijn ogen die meer gefundeerd zijn vanuit een meer voetbaltechnische hoek of vanuit een bepaald ontwikkelingsperspectief, aandacht verdienen.

 

 

Wat doet een hoofdjeugdopleiding?

 

Natuurlijk doe en kan ik niks alleen. Samen met de jeugdcommissie, de leeftijdscoördinatoren, de hoofdtrainer, het hoofdbestuur, diverse trainers maar zeker ook met jullie als ouders, ga ik me op korte termijn vooral richten op het begeleiden en coachen van trainers op het veld op trainingsavonden en wedstrijddagen.

Dit zal in het eerste jaar vooral gericht zijn op de trainers en spelers van de onderbouw ( t/m de JO 12) en in het seizoen ’23-’24 meer op de bovenbouw. Een stukje visie en daarbij horende interne communicatie maar ook de communicatie naar buiten toe, is m.i. een aandachtspunt waar door ons allen aan gewerkt kan gaan worden.

Regelmatiger zullen we als trainers ook naar elkaar gaan kijken en van elkaar gaan leren in diverse voetbalcontexten.

Ook zijn we al met diverse trainers bezig het huidige jeugdbeleidsplan van een nieuwe jasje te voorzien en zijn we vanuit een meer kindgerichte visie bezig om de kwaliteit van training, coaching en begeleiding te verbeteren.

Wie wil er nu niet nog meer kwalitatieve aandacht voor zijn spelers?

 

Op langere termijn willen we dat (jeugd)spelers voor altijd ‘Were Di-aan’ blijven en betrokken blijven binnen vele functies van de club maar willen we ook graag meer spelers opleiden en klaarstomen voor de selectie elftallen en uiteindelijk doorgaan t/m de vaandeldragers van de club nl. het eerste van Were Di.

 

Zelf probeer ik altijd op een creatieve en transparante manier te werken en te denken in oplossingen die vooral gericht zijn op de individuele ontwikkeling van een kind tezamen met aandacht voor de teamontwikkeling en de teamdynamiek.

Daarnaast vind ik dat je een wedstrijd speelt om te winnen want je gaat als je voor het doel komt natuurlijk ook echt er alles aan doen om proberen te scoren en niet om expres een bal naast te schieten. Voorop staat echter dat een speler zich prettig voelt en zich kan ontwikkelen als voetballer én als mens in een voor hem uitdagende omgeving met passende coaching gericht op het verbeteren van de kwaliteit van handelen. Dat dit dan wellicht kan leiden tot winnen is een mooie bijkomstigheid. Dit geldt ook voor de teamontwikkeling.

 

 

De maatschappij verandert continue en verschillende trends en met name sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het wel of niet lid blijven van een voetbalvereniging. Het aantal vrijwilligers is en blijft een enorm knelpunt en zal de nodige aandacht blijven vergen.

Aan de andere kant kunnen en moeten we met onze vereniging ook gebruik maken van deze ontwikkelingen en trends en onze vereniging hieraan waar kan, aanpassen.

 

Graag wil ik er dan ook mede voor zorgen samen met jullie dat rksv Were Di, als een zich op zichzelf staande vereniging, klaar is in alle facetten om over een jaar of 8 ofwel te blijven waar ze nu is, of als geheel ‘opgepakt’ te kunnen worden en als unieke vereniging door kan gaan op een locatie waar ze door kan groeien met veel aandacht voor en door onze leden.

 

Je zult me de komende periode dus (nog)vaker tegenkomen op de club. Spreek me gerust aan als je vragen of opmerkingen hebt of andere interessante ideeën hebt. Mailen kan ook naar hjo@rksvweredi.nl

 

Weet, ken of bén je zelf iemand die ook iets wilt betekenen voor de jeugd of voor de vereniging Were Di? Laat dan snel van je horen!

 

 

Groet Max Raeven

  • horecagroothandel

  • marijnvanherel

  • artiteq

  • ketelaars

  • logo_HGLkopie

  • langenhuijsen

  • Linssen advocaten

 

Copyright R.K.S.V Were Di 2017. Alle rechten voorbehouden.