HERINNERING ALV!

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Jullie zijn van ons gewend dat we jaarlijks in oktober onze Algemene Leden Vergadering houden. Ook dit jaar was dit uiteraard onze intentie. Door alle maatregelen rondom het coronavirus hebben wij de afgelopen maanden bijna al onze tijd gestopt in het verantwoord en veilig opstarten van de club. Hierdoor is het organiseren van een ALV onbewust iets naar de achtergrond verschoven. Onze excuses hiervoor.

We willen jullie bij deze informeren dat de 73e Algemene Leden Vergadering plaats zal vinden op maandag 9 november 2020 om 19:30. Omdat we het advies van de overheid zo goed mogelijk op willen volgen, betekent dit dat we slechts een beperkt aantal leden fysiek toe zullen laten in onze kantine. Daarom hebben we er voor gekozen om onze ALV zowel fysiek als digitaal aan te bieden op deze datum. Over hoe dit er precies uit komt te zien, worden jullie later geïnformeerd. We verzoeken jullie wel om je dit jaar in te schrijven voor deze ALV, zodat we precies kunnen monitoren wie we fysiek kunnen ontvangen en wie digitaal. Inschrijven kan via secretaris@rksvweredi.nl.

Ook dit jaar hopen we weer op een grote (digitale) opkomst tijdens de ALV. Hoe groter de actieve betrokkenheid van onze leden en van de ouders van onze jeugdleden, hoe meer we samen als vereniging kunnen bereiken. Om tijdens de vergadering meer aandacht te kunnen besteden aan niet-financiële zaken hebben we -in navolging van vorig jaar- besloten om voorgaand aan de ALV een speciale bijeenkomst te organiseren. Hierin staan uitsluitend de financiën centraal en kunt u terecht met al uw vragen rondom de jaarcijfers en ons financiële beleid. Als u hier interesse in hebt, laat dit dan weten via: penningmeester@rksvweredi.nl.

Mochten er voorafgaand aan de ALV nog vragen en-/of opmerkingen zijn, dan horen wij dit graag!

Met sportieve groet,

Het Bestuur

  • horecagroothandel

  • marijnvanherel

  • artiteq

  • ketelaars

  • logo_HGLkopie

  • langenhuijsen

  • Linssen advocaten

 

Copyright R.K.S.V Were Di 2017. Alle rechten voorbehouden.