Bestuur spreekt met wethouder en sportbedrijf

Op 13 december jl. sprak het bestuur met de Wethouder Sport en medewerkers van het sportbedrijf.

Onderwerpen van gesprek waren o.a. de kwaliteit van de velden, de staat van onderhoud van de kleedkamers en de situatie rondom het huren van velden bij FC Tilburg.

Tijdens dit constructieve gesprek hebben we onze wensen en zorgen goed kenbaar kunnen maken, en hebben we bereidheid gezien om mee te werken aan oplossingen.

Zodra er ontwikkelingen zijn, brengen we jullie op de hoogte.

De wethouder was verder erg te spreken over het sociale en duurzame karakter van de club, hetgeen hij ook al uitdroeg tijdens het jubileumfeest.

Sportieve groet,

 

Het Bestuur.

Pupil van de week (4-12-22)

Wat was het super leuk om pupil van de week te zijn. Eerst kennismaken met de scheidsrechter, daarna balletje trappen

met de wisselspelers en dan samen het veld op.

Helaas struikelde ik over de bal of liet een tegenstander me struikelen maar gescoord heb ik zeker.

Door de kou heb ik lekker anderhalf uur kunnen voetballen en met mijn goal erbij was het gewoon 4-4.

Bedankt voor alle kado’s. Ik heb genoten. Groet Dax 

Pupil: Benjamin van der Heijden (JO8-4)


Ik had heel veel zin om pupil van de week te zijn maar vond het wel erg spannend. Gelukkig ging mijn zus Bibi mee om foto’s te maken. Ze heeft wel meer dan 100 foto’s gemaakt.

Ik mocht de aftrap van de wedstrijd nemen en scoorde een mooie goal 1-0. Jammer dat Weredi de wedstrijd had verloren met 1-3 (eigenlijk 0-3 maar ik reken mijn goal wel mee). 

De Weredi speler was heel aardig voor mij en heeft goed geholpen. Ik ging voor de wedstrijd met hem overspelen en dollen. Hij was heel goed.

Na de wedstrijd kreeg ik van de aardige meneer en mevrouw een frietje met en heel veel cadeaus. Het leukste vond ik de mooie beker en de bal met handtekeningen van alle Weredi spelers en de trainer.

Ik hoop dat de handtekening van de speler die mij heeft geholpen voor altijd op de bal blijft staan. Super bedankt voor de leuke dag iedereen van Weredi!!!’

Ook namens Bibi en mij bedankt voor de leuke dag!

Pupil: Benjamin van der Heijden (JO8-4)

Wedstrijd: Were di – Jong Brabant

Pupil van de week 30-10: Romijn

Zondag 30 oktober mocht Romijn pupil van de week zijn.

Met veel enthousiasme kwam hij aan bij de bestuurskamer van de club, waar hij in het “pupil van de week” shirt gehesen werd.

Eerst even ingespeeld met de spelers, waarna hij vooraan met de bal in zijn hand de spelers naar t veld mocht begeleiden. Eenmaal op het veld

keek Romijn naar de toss en mocht hij de aftrap doen. Een snelle dribbel en een goal zorgde direct voor een 1-0 voorsprong voor de heren 1 van Were Di.

De spelers hadden goed naar hem gekeken hoe het moest, want ze eindigden met een 3-1 winst. Tussen en na de wedstrijd werd Romijn

heerlijk verwend met lekkers en werd hij overladen met cadeaus.

De beker moest natuurlijk mee naar school. Wat een onvergetelijke dag!

Veel dank aan Marian en Wil die dit mede mogelijk hadden gemaakt!

Algemene Leden Vergadering: 7-11-2022

Beste Weredianen,

Het bestuur nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de 75eAlgemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 7 november 2022. Leden hebben ook een uitnodiging ontvangen via het bij ons bekende emailadres.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur.

Mocht je een thema op de agenda willen zetten, geef dit dan door via: secretaris@rksvweredi.nl

Voorlopige agenda

 

1.Opening en vaststelling agenda

2.Ingekomen stukken

3.Goedkeuring notulen 74e ALV

4.Jaarverslagen bestuur & commissies

5.Financieel jaarverslag (kort)

6.Verslag kascontrole commissie

Pauze

7.Vaststelling begroting seizoen 2020-2021

8.Vaststelling contributies seizoen 2021-2022

9.Vaststelling kascommissie

10. Verkiezing bestuur

11. Vaststellen datum volgende ALV

12. Rondvraag

13. Sluiting

De penningmeester is op donderdag 3 november 2022 vanaf 20.00 in de bestuurskamer aanwezig om belangstellenden voorafgaand aan de vergadering inzicht te geven in de financiële jaarstukken. Graag vooraf aanmelden via penningmeester@rksvweredi.nl.

I.v.m. de verkiezing bestuur valt nog op te merken dat er een vacature voor bestuurslid is ontstaan door het stoppen van Joost van Zutven. Verder is Mara Aben volgens rooster aftredend als voorzitter, zij stelt zich weer verkiesbaar.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen vanuit het bestuur of zich persoonlijk aanmelden bij het bestuur mits gesteund door minimaal 3 leden. Dit dient te zijn gedaan voor aanvang van de vergadering.

Het bestuur

  • horecagroothandel

  • marijnvanherel

  • artiteq

  • ketelaars

  • logo_HGLkopie

  • langenhuijsen

  • Linssen advocaten

 

Copyright R.K.S.V Were Di 2017. Alle rechten voorbehouden.