Uitnodiging 76e ALV

Beste Weredianen,

Het bestuur van RKSV Were di nodigt al haar leden van harte uit tot het bijwonen van de 76e Algemene Ledenvergadering.

Deze zal plaatsvinden op maandagavond 6 november 2023.
Inloop is vanaf 19.30 uur en aanvang vergadering om 20.00 uur.

Om de tijd nuttig te besteden is de penningmeester op 1 november 2023 vanaf 20.00 uur in de bestuurskamer aanwezig om belangstellende voorafgaand aan de vergadering inzicht te geven in de financiele jaarstukken. Graag vooraf aanmelden via penningmeester@rksvweredi.nl.

Voorlopige agenda.
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen 75e ALV
4. Jaarverslagen bestuur en commissies
5. Financieel jaarverslag (kort)
6. Verslag kascontrole commissie
Pauze
7. Vaststelling begroting seizoen 2023-2024
8. Vaststelling contributie seizoen 2024-2025
9. Vaststelling kascontrole commissie
10. Verkiezing bestuur
Voorzitter: Mara treedt af en is niet herkiesbaar.
Penningmeester: Cees is aftredend en is herkiesbaar.
Kandidaat Voorzitter: het bestuur draagt voor: Bas Vromans
11. Volgende ALV
12. Rondvraag
13. Sluiting

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen door het bestuur of zichzelf aanmelden bij de secretaris (secretaris@rksvweredi.nl) mits gesteund door ten minste drie leden. Dit dient te worden gedaan vóór aanvang van de vergadering.

Hopelijk tot dan,
Het bestuur

  • horecagroothandel

  • marijnvanherel

  • artiteq

  • ketelaars

  • logo_HGLkopie

  • langenhuijsen

  • Linssen advocaten

 

Copyright R.K.S.V Were Di 2017. Alle rechten voorbehouden.